Αρχική σελίδα

Ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ιωαννίνων(Σ.Ο Φ.Ψ.Υ.) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 2016 στα Ιωάννινα με στόχο την παροχή υποστήριξης και ενημέρωσης στις οικογένειες ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές ασθένειες. Πολύ συχνά οι οικογένειες των ατόμων, αυτών αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα όπως: 

Έλλειψη κατανόησης από το άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον τους.
Έλλειψη ενημέρωσης για η βοήθεια και τις υπηρεσίες, που παρέχει η πολιτεία.
Έλλειψη γνώσεων και τρόπων για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των συγγενών τους.
Αδυναμία και άγνοια να αντιμετωπίσουν και να βοηθήσουν τους ασθενείς άμεσα και μακροπρόθεσμα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Οι κυριότεροι σκοποί του Συλλόγου είναι: ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ

H αλληλοϋποστήριξη των μελών του μέσα από την καλλιέργεια και τη σύσφιξη των σχέσεων.
Η προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσα από ενημέρωση και πληροφόρηση.
Η προσπάθεια για τη βελτίωση της περίθαλψης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Η Ψυχική και η κοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων.
Η εξοικείωση με την ψυχική νόσο και αποδοχή αυτής, με στόχο να καταπολεμηθεί το στίγμα του ψυχικά ασθενούς ατόμου.
Η ομαδική ψυχολογική στήριξη των μελών των οικογενειών του Συλλόγου σε ενα ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο.

Για την υλοποίηση των σκοπών αυτών ο Σύλλογος οργανώνει:

• Προγράμματα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των ατόμων με ψυχικά προβλήματα,

μέσα από ομάδες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, απασχόλησης.

• Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης των μελών του με στόχο την ενημέρωση για την ψυχική ασθένεια,
τις δυνατότητες της σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης και για το δίκτυο των παρεχόμενων υπηρεσιών της ψυχικής υγείας.

• Ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

· Παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αλληλοβοήθεια σε μέλη του.
· Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τους σκοπούς
του Συλλόγου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

· Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το κοινό για τον ψυχικά ασθενή,
με στόχο την κοινωνική αποδοχή του και την άρση των διακρίσεων εις βάρος του.

· Προσπαθεί για την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του.

Τα μέλη του Συλλόγου

Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι συγγενείς, τα άτομα και οι φίλοι των ατόμων, που πάσχουν από ψυχικά προβλήματα. Σημαντική και αξιέπαινη βοήθεια παρέχουν οι εθελοντές που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας και γενικότερα άτομα με κοινωνική ευαισθησία και διάθεση προσφοράς.

Όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο μπορεί να στείλει μήνυμα στο sofpsyioanninon@gmail.com ή να καλέσει στο τηλ 6932731872