Ίδρυση ΚοιΣΠΕ Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας

Ο ΣΟΦΨΥ Ιωαννίνων Θεσπρωτίας με την ίδρυση του πριν 2 χρόνια έθεσε σαν πρώτο στόχο την δημιουργία ΚοιΣΠΕ ώστε να μπορούν οι λήπτες ψυχικής υγείας να εργαστούν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.

Με πολλές δυσκολίες και με αλλαγή της νομοθεσίας αυτό έγινε εφικτό. Πλέον στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας υπάρχει ο ΚοιΣΠΕ “Θύαμις”.

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση για την ίδρυση του ΚοιΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΨΥ-ΚΟΙΣΠΕ