Όργανα Συλλόγου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Παπαφωτίκας Θεόδωρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Κωνσταντίνα Τσαμπούκου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   Σίλλης Αριστείδης

ΤΑΜΙΑΣ                                 Τριανταφύλλου Αντώνης

ΜΕΛΟΣ                                  Φώτης Μαραζόπουλος

ΜΕΛΟΣ                                  Κατωπόδη Δανάη-Μαρία

ΜΕΛΟΣ                                 Πανδή Αρήτη