Συνάντηση μελών του ΚΟΙΣΠΕ για θέσεις εργασίας

Σήμερα 18.9.19 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Κοισπε Ιωαννίνων Θεσπρωτιας η συνάντηση των μελών του Κοισπε “Θυαμις”, των μελών ληπτων που ενδιαφέρονται να εργαστούν στις νέες θέσεις εργασίας που εξασφάλισε ο Κοισπε με την βοήθεια της Ομοσπονδίας των Κοισπε με θέμα… την διαδικασία που θα ακολουθήσει και θα συνεργαστεί η Επιστημονική επιτροπή με τους ενδιαφερόμενους προς εργασία ληπτες για την κάλυψη αυτών των θέσεων εργασίας.
Η συνάντηση ήταν ουσιώδης και απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα που αποσχουλούσαν τα μέλη.
Οι θέσεις εργασίας είναι 7 και ξεκινάμε δυνατά..